Ziggurat zindert weer

 

 

Recentelijk werd het werk Ziggurat van Gusta Kullberg in ere hersteld. Het binnenwerk van de stalen piramide is vernieuwd en opnieuw aangebracht. Met een kraanwagen moest het buitenwerk eerst omhoog getild worden, om het binnenwerk terug te kunnen zetten. Dit bleek nog een flinke klus, maar uiteindelijk heeft Kunstwacht het voor elkaar gekregen. Met als resultaat dat het beeld aan de rand van het westelijke deel van de Haarlemmerhout er weer zinderend bij staat.

  

 

Schaatsrijder schaatst binnenkort weer!

Na een grondige restauratie van het beeld van kunstenaar Piet Esser is het tijd dat de schaatser nabij de Ijsbaan opnieuw kan schaatsen. Het beeld staat binnenkort weer op de oude plek. Met deze zomerse temperaturen denken we er het ijs maar bij.

 

 

 

Uitnodiging debat kunst en de publieke ruimte

Jason deCaires Taylor, The Molinere Underwater Sculptures Park, 2006.

Jason deCaires Taylor, The Molinere Underwater Sculptures Park, 2006.

Wij nodigen u graag uit voor een stadsdebat over kunst en de publieke ruimte, dat in samenwerking met de afdeling Cultuur van de Gemeente Haarlem zal plaatsvinden bij 37PK.

Afgelopen kerst presenteerde Piet Zaanswijk een kunstwerk in de Stadskunstkamer dat bij omwonenden ongemakkelijke gevoelens opriep. Met als gevolg zelfs een verzoek aan de gemeente tot verwijdering van het werk. Het is de vraag hoe wenselijk het is om een overheid te hebben die kunst recenseert. Tegelijkertijd lijkt er behoefte te zijn aan een afscherming, om niet alles in de openbare ruimte te hoeven zien. Kunst is niet dienstbaar en daarmee is de kunstenaar vrij om in zijn werk kritiek te uitten en het onbespreekbare bespreekbaar te maken. De vraag is hoe de lokale overheid, die wel verschillende belangen in acht moet nemen, hier op een goede manier mee om kan gaan. Breder zal gediscussieerd worden over de rol van kunst in onze hedendaagse maatschappij.

De centrale vragen zijn: Wat is de rol van kunst in onze samenleving? Hoe dient de overheid zich tot kunst te verhouden? Hoe om te gaan met de vrijheid van kunst? Hoe actueel is Thorbecke nog, die stelde dat de overheid geen oordelaar is van kunst? In bredere zin zullen wij ingaan op de rol van kunst in onze hedendaagse maatschappij.

Het panel zal bestaan uit:

Jur Botter
Wethouder Cultuur

Hans Looijen, directeur Het Dolhuys
Het Dolhuys, museum van de geest, streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen die in Nederland afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in heden als verleden. http://www.hetdolhuys.nl/

Jantine Wijnja
Jantine Wijnja (1980) is kunstenaar en schrijver. In 2014 verbleef ze drie maand als kunstenaar in psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve (Altrecht GGZ) en maakte er samen met bewoners het boek ‘Reisgids Den Dolder’ over het mentale landschap van de instelling. Jantines werk gaat over mensen, ze zoekt naar de verborgen verhalen. www.jantinewijnja.nl

Paul Vendel
Paul Vendel (1969) is beeldend kunstenaar. Hij maakt voornamelijk werk in de openbare ruimte. Vendel reageert met zijn werk altijd op een specifieke plaats of situatie. Toch is de plaats voor hem ook een alibi, een brug tussen hem en de buitenwereld. Vendel: ‘De functie van de kunst is het hooghouden van het individu’. www.paulvendel.nl

Moderator: Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag
Stroom is een kunstorganisatie met veel ervaring en programma op het gebied van kunst in de openbare ruimte in Den Haag. ‘Kunst heeft het vermogen om het ongewone in het gewone te laten zien, om de blik op de wereld te kantelen, gelaagdheid van de realiteit zichtbaar te maken, kortom: de vanzelfsprekendheid van de waarneming te ondermijnen. Kunst is hiermee een essentieel instrument voor de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn van de burger.’  http://www.stroom.nl/

Datum: 14 februari 19.00 tot 21.00 uur Locatie: 37PK, Platform voor Kunsten / Groot Heiligland 37 / 2011 EP Haarlem / 023-551 84 32 / www.37pk.nl

Deelname: gratis toegang, graag van tevoren aanmelden via het facebookevenement of via tsterman@37pk.nl.

Wij hopen u te zien bij 37PK!

Beeld Josje Smit Teruggeplaatst

Josje Smit Haarlem

Josje Smit, Betonnen Figuren, Prinses Beatrixdreef

 

Tot ons groot genoegen is het kunstwerk ‘betonnen figuren’ van kunstenaar Josje Smit (1926-2003) teruggeplaatst. Het beeld werd enkele maanden geleden vernield, gelukkig was het mogelijk om de werken te restaureren. Om het belang van de herplaatsing toe te lichten volgt hier een korte introductie op het werk.

Josje Smit was naast beeldhouwster bovenal keramiste en textielkunstenares. Zij vormde een kunstenaarsechtpaar met haar man Cephas Stauthamer (1899-1983). Tijdens de wederopbouwperiode (1940-1965) werkten kunstenaars regelmatig samen met architecten. Dit kwam door een bepaling van de overheid, bij het neerzetten van rijksgebouwen moest 1,5% van de bouwsom aan kunst worden besteed. Vandaar dat er veelvuldige samenwerkingen ontstonden tussen kunstenaars en architecten. Josje Smit maakte verschillende wandkunstwerken, haar oeuvre bestaat met name uit keramieken en wandtapijten.

De Betonnen beelden in Haarlem zijn bijzonder, omdat het om vrijstaande sculpturen gaat. De vogelachtige figuren zijn een belangrijk onderdeel van haar oeuvre. Dier- en vogelachtige voorstellingen vormen terugkerende thema’s in haar werk. Op de Beatrixdreef staan verderop nog drie betonnen figuren, die eveneens deel uitmaken van de groep en nog altijd intact zijn.

Josje Smit Haarlem 2

Josje Smit, Betonnen Figuren, Prinses Beatrixdreef

De manier waarop de kunstenares omgegaan is met ruimte bij de beelden laat zien hoe grafisch haar werk is. De beelden hebben een zekere platheid en zouden daarmee vrij statisch kunnen zijn, vooral omdat er geen beweging zit in de figuren. Toch is dit niet kenmerkend voor de werken, want zij zijn organisch van vorm, wat typerend is voor het werk van Josje Smit. De driedimensionaliteit ontstaat door de negatieve ruimte, de ronde openingen en tussenruimtes in de figuren zelf. Daarmee krijgen zij een zekere rankheid. Details als ogen en vleugels geven de werken een speels karakter.

Met de terugplaatsing is het tijd om deze werken te herwaarderen. Het werk is bijzonder binnen het oeuvre van de kunstenares en zij vormen een bijna uniek wordend spoor van kunst uit de wederopbouwperiode.

Haarlemsbeeld en Educatie

Haarlemsbeeld richt zich naast het aanbieden van het laatste nieuws rondom kunst in de openbare ruimte, culturele beeldenroutes en een overzicht van alle kunstwerken in de stad ook op onderwijs van de kunst op straat.

Info kunstwerken

Oproep aan bewoners van Haarlem:

Heb je meer achtergrondinformatie over de kunstwerken? Haarlemsbeeld ontvangt graag alle verhalen.