Body Building gerestaureerd en geplaatst

Het kunstwerk ‘de Body Building’ is recent gerestaureerd door de organisatie Kunstwacht in samenwerking met de gemeente (cultuur) en 37PK. Ook de poppen zijn vakkundig vernieuwd want deze waren helemaal versleten. De onderste cellen waren al niet meer in gebruik, wel zijn ze opnieuw vormgegeven waardoor het kunstwerk weer een geheel vormt.

Recent is het kunstwerk teruggeplaatst op het vernieuwde Houtplein, op een andere plek, aan de overkant waar het meer ruimte heeft op het nieuw ingerichte plein. Met deze locatie blijft dit bijzondere kunstwerk een markant herkenningspunt voor alle bewoners en bezoekers van de stad.

Over het kunstwerk:

In 1990 organiseerde het Frans Hals Museum en de Gemeente Haarlem de Antwerpen – Haarlem Kunstmanifestatie. Twee Antwerpse broers, Jan en Paul Schietekat, maakten dit bijzondere werk voor het Houtplein.  Met dit kunstwerk vestigen zij de aandacht op de gezamenlijke energie van mensen die druk aan het werk zijn.

Ze laten ook de vervreemdende werking zien van het anoniem communiceren in de moderne samenleving. De gezichtsloze telefoongebruikers met bolhoeden en regenjas staan symbool voor deze anonimiteit.

In de jaren negentig sierden telefooncellen het straatbeeld en waren ze het toonbeeld van bereikbaarheid. Tegenwoordig zijn ze een monument van verloren vormen van communicatie en oude gebruiken. En dat maakt het werk in de huidige tijd zo bijzonder want de telefooncellen zijn uniek en geven een mooi tijdsbeeld.

De Body Building is nog steeds actueel! De bedrijvigheid op het Houtplein is nooit weg geweest: van ABN Amro en Provincie Noord-Holland tot het busstation en alle bedrijven omheen het plein. De Schietekats leggen hierop de nadruk door de opeenstapeling van meerdere telefooncellen: “want een grote man heeft meer overtuigingskracht dan een kleine!” aldus de twee broers. De kunstenaars veranderen ook de overbekende formule van Einstein E=MC² in E=CM². Een doorn in het oog voor wiskundigen maar een leuke vondst met een knipoog, bedoeld om juist de nadruk te leggen op het belang van samenwerken.