Floris V & Willem II

Mari (Marie Silvester) Andriessen (1897 - 1979), 1957

Haarlem wordt al vanaf de tiende eeuw als nederzetting vermeld, maar in 1245 kreeg de stad officieel stadsrechten toegekend door graaf Willem II (1227-1256). Hij en zijn zoon Floris V (1254-1296) behoorden tot het Hollandse huis. Er werd onder de adel veel strijd gevoerd om meer macht te verkrijgen en zowel vader als zoon kwamen daarbij om het leven. Willem II stierf in zijn poging de Westfriezen te onderwerpen, vlak voor zijn vertrek naar Rome waar hij tot keizer zou worden gekroond. Floris V werd ontvoerd naar Slot Muiden en kwam hierbij om.

Omdat er geen afbeeldingen van hen bekend waren, had de bekende Haarlemse beeldhouwer  Mari Andriessen (1897-1979)  o.a. het beeld Man voor het vuurpeleton, vrij spel in het weergeven van deze heren. De tufstenen beelden zijn traditioneel qua stijl en gaan daarom goed op in de gotische nissen boven de Pandpoort. De Pandpoort biedt toegang tot het stadhuis, dat oorspronkelijk gebouwd was als jachthuis voor Willem II.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Andriessen de meest gevraagde kunstenaar voor oorlogs- en verzetsmonumenten. Zijn roem als beeldhouwer van grote beelden leidde tot meer monumentale opdrachten ter ere van belangrijke Nederlandse personen. Zijn werken kenmerken zich door mensfiguren in een krachtige, duidelijke compositie, vereenvoudigd in detail, vrijstaand in de ruimte op een voetstuk. Floris V & Willem II vormen een duidelijke breuk met deze beeldende kenmerken. 

Floris V & Willem II

Mari (Marie Silvester) Andriessen (1897 - 1979),
1957