Zittend Echtpaar

Cor Hund, 1963

Het zittend echtpaar van Cor Hund is ruw geboetseerd en vormt een compact beeld. De man met arbeiderspet leunt ontspannen opzij en leest de krant, terwijl zijn vrouw met haar hand op zijn schouder tegen hem aan zit en de andere kant op kijkt. Zij zijn beiden wat ouder van leeftijd, fors gebouwd en met weinig details weergegeven. Vanwege het intieme karakter van dit beeld heeft het een plaats gekregen in het proveniershofje aan de Grote Houtstraat. Op deze plek stond in de Middeleeuwen het Sint Michael vrouwenklooster, dat na de reformatie werd afgebroken voor het schutterijgebouw van Sint Joris. In 1706 is de schutterij omgebouwd tot het Proveniershuis en er wonen tot op de dag van vandaag nog steeds ouderen.

De kunstenaar Cor Hund (1915-2008) hield zich na zijn opleiding op de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam vooral bezig met het schilderen en tekenen van mensen en vergezichten in een figuratieve stijl, met dik aangezette lijnen. Om zichzelf uit te dagen legde hij zich na 1942 toe op de beeldhouwkunst en werd nogmaals toegelaten tot de Rijksakademie, ditmaal in de beeldhouwklas van Professor Jan Bronner. Hij won een paar jaar later de Gouden Prix de Rome en kon als hoogleraar aan de slag op diezelfde Rijksakademie. Hier zette hij het gedachtegoed van Bronner voort, die een monumentale figuratieve beeldhouwkunst voor ogen had. Door zijn werk als leraar had hij niet genoeg tijd om een groot oeuvre te scheppen en zijn werk is daarom vooral bekend onder collegabeeldhouwers.

Zittend Echtpaar

Cor Hund,
1963