Expositie juni 2023 Marianne Lammersen

Marianne Lammersen, Paved Paradise, 2023

De aarde lijkt in gevecht met betonnen stoep-tegels. Een menselijk hand heeft de controle: Laat deze los, dan delft de aarde het onderspit. Trekt hij aan, dan is er een kans dat de wereld(-bol) zich weer herstelt.

Het werk van Marianne Lammersen draait om de vraag hoe we ons verhouden tot een omgeving die in sneltreinvaart verandert. Haar beelden, installaties, collages kunnen worden gezien als kritische reflectie op het voor velen vanzelfsprekende vooruitgangsdenken. Dat manifesteert zich in beelden waar transities centraal staan, en spanning voelbaar wordt. De beelden balanseren, wankelen, of staan op knappen.

Economische groei heeft onze wereld gevormd. Groter, hoger, sneller, efficienter als kernwaarden voor ‘groei’. Ten koste van wat? Deze tendens lijkt in tegenspraak te zijn met de wens tot contemplatie,  in het moment zijn, een noodzakelijke vertraging.

Lammersen is geïnteresseerd in het balanseer-spel dat gaande is; De poging te herstellen wat we vernielden, tegenover de (menselijke) neiging vast te willen houden aan het conventionele en het vertrouwde – tradities/gewoonten en solide structuren. Kunnen deze naast elkaar bestaan?

Via sculpturen, installaties, collages onderzoekt zij deze tendensen/wensen en reflecteert ze op de ‘krachten’ die in tegengestelde richtingen trekken. Ze draagt geen oplossingen aan, maar rapporteert over de disbalans die voelbaar wordt. Lammersens werk is het resultaat van een beeldende analyse van deze tijd, waarop de kijker zijn of haar positie ten opzichte van de continue veranderende omgeving kan bevragen.

Marianne Lammersen (1984)  is geboren en getogen in Nijland, Friesland. Zij studeerde aan de AKI in Enschede, afdeling Sculptuur (BA, 2017) en het Sandberg Instituut in Amsterdam, Fine Art (MA, 2019). Haar studio bevindt zich bij Nieuwe Vide in Haarlem. Daarnaast is zij als docent verbonden aan AKI-Artez, Enschede.

* De titel ontleend van dit werk is ontleend aan de songtekst van Big Yellow Taxi, Joni Mitchell, 1970.

Website: www.mariannelammersen.nl