Vier nieuwe beelden in de Beeldengalerij

Zondag 2 oktober opende wethouder van Cultuur, Diana van Loenen de editie 2022-2023 van de beeldengalerij met vier nieuwe beelden. De stichting Beeldengalerij selecteerde vier vrouwelijke kunstenaars voor deze editie.

‘Giant centaur girl’ van Marieke Bolhuis

De Stichting beeldengalerij is voortgekomen uit het bewonersinitiatief  ‘herstel Hildebrandmonument’ dat samen met de gemeente (cultuur) en de Rijksdienst voor Erfgoed het herstel van het Hildebrandmonument heeft gerealiseerd.

In 2019 is de stichting beeldengalerij gestart met een tijdelijke expositie van hedendaagse kunstwerken langs de Dreef. Met deze route wil zij bewoners en toeristen vanuit de binnenstad verleiden om ook de Haarlemmerhout te ontdekken en uiteraard ook het Hildebrandmonument. Het plan is nader uitgewerkt op advies van de adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte en Omgevingsbeleid van de gemeente Haarlem.

Na de twee eerste succesvolle edities is door de stichting gevraagd de beeldengalerij verder uit te breiden en een vaste route voor de tijdelijke beelden mogelijk te maken.

Ruimtelijke onderbouwing ‘It takes two to tango’

Omdat de stichting permanente locaties voor de tijdelijke beelden wilde, is op advies van de gemeente onderzoek gedaan naar de relatie met het landschap en het historische, monumentale karakter van de Dreef en de Haarlemmerhout.

Bureau Hosper (landschapsarchitecten) heeft in samenwerking met de stichting beeldengalerij een ruimtelijke onderbouwing ‘It takes two to tango’ opgesteld waarin een aantal vaste locaties voor de tijdelijke beelden zijn vastgelegd. Dit maakt een uitbreiding verder mogelijk. Jaarlijks komen nieuwe beelden bij of worden al geplaatste beelden vervangen.

Bij de start van de beeldengalerij was het thema ‘recycling of het circulaire denken’.  Het thema is uitgebreid naar ‘circulair en divers’, waarmee de stichting refereert aan twee maatschappelijke thema’s: het milieu en klimaat en de diversiteit in de samenleving. Deze thema’s geeft kunstenaars veel artistieke ruimte om een eigen invulling aan te geven.

 

Lees ook: Onthulling vier nieuwe exemplaren Beeldengalerij: een aangename herfstmiddag in de Haarlemmerhout – Spaarnestroom