Expositie september 2022 CellaVie L*A*B*

CellaVie L*A*B* (Marcella Kuiper en Albert Aarts), Phusis, 2022

“We moeten de natuur voelen en we moeten onze verbeelding gebruiken om de natuur te begrijpen” (Humboldt). Dit werk is een intuïtieve uitbeelding en interpretatie van de quantummechanica [1] Een weerspiegeling van jouzelf en de omgeving in een weefsel van onderlinge verbonden elementen en deeltjes. De buitenwereld samengevloeid met de quantum binnenwereld. Alle materie van aminozuren in je lichaam tot de verre sterren in het heelal bestaat uit dezelfde bouwstenen: elementaire deeltjes. Elementaire deeltjes, die onophoudelijk in beweging zijn. Deeltjes die elkaar aantrekken als ze op korte afstand van elkaar zijn, maar die elkaar afstoten als ze op elkaar worden gedrukt. Alles hangt met alles samen, in een oneindige uitwisseling van energiestromen. We maken deel uit van de natuur, We zijn een combinatie van atomen zoals alle materie om ons heen. De gedachte dat we er los van de natuur staan heeft ons juist in deze situatie gebracht waar we nu in zitten. Als we afgesneden zijn van de natuur gaan we minder om de natuur geven, en ook om wie we zelf zijn. Iedereen hoort in de natuur thuis. Je moet je er opnieuw mee verbinden. De natuur is als en web waar alles met elkaar samenhangt. Het gevoel van de fundamentele eenheid van de dingen, dat ontstaat uit het besef dat wij van dezelfde substantie zijn gemaakt als de sterren en de zee.

Over CellaVie L*A*B* (Marcella Kuiper en Albert Aarts)

In een synergie van disciplines ontwikkelt CellaVie L*A*B* kinetische installaties en videokunstwerken die zijn ontworpen voor de ruimten waarin zij zich bevinden. Het werk gaat een directe relatie aan met omgeving en publiek, en refereert aan hun fascinatie voor de natuur en haar wetten. Licht, schaduw, spiegelingen, reflecties, geluid, maar ook tijd, de ingrediënten voor hun werk. Het zijn elementen zonder definieerbare vorm. Installaties bestaan doorgaans uit beamers, video en andere lichtbronnen. Echter niet deze hardware, maar de output vormt het kunstwerk, ontstaan door licht en weerkaatsing. Licht maakt zichtbaar en door weerkaatsing ontstaat een nieuwe manier van zien maar ook van de beleving van de werkelijkheid. Voor meer informatie: https://cellavie.nl/

[1] Quantum mechanica is de mechanica (leer van beweging en kracht) die op toepassing is op de kleine schaal van moleculen, atomen en subatomaire deeltjes. Quantum mechanica is gebaseerd op drie centrale ideeën: Korreligheid, indeterminisme en relationaliteit.
– Korreligheid: De wereld is op kleine schaal korrelig, blokjes energie.
– Indeterminisme: Waarschijnlijkheid. Geen enkele gebeurtenis is zeker. De toekomst van hoe een deeltje zich zal gaan bewegen is onvoorspelbaar.
– Relationaliteit: De verhouding tussen dingen. Alle eigenschappen van alle objecten zijn rationeel en bestaan alleen in relatie tot elkaar.
Bron: Rovelli, C. (2017). De werkelijkheid is niet wat ze lijkt (1ste editie). Amsterdam University Press.