Steekspel op 't Haarlems Sant

Eric Claus (1936 - ), 1965

Steekspel op ‘t Sant, ofwel Het Toernooi, herinnert aan het feit dat de Grote Markt – in die tijd ’t Sant genoemd – in de Middeleeuwen werd gebruikt als toernooiveld. Het beeld stelt twee elkaar bevechtende ruiters voor op het moment dat een van de twee voor de druk begint te wijken. Uit historische bronnen is gebleken dat vele belangrijke vorsten uit het gebied van de Beneden-Rijn in 1323 naar Haarlem zijn gekomen om deel te nemen aan het ‘s-Graven steekspel.
De compositie is gebaseerd op een naar buiten draaiende spiraal, waardoor het aan alle kanten dynamisch en expressief oogt. Een voorstudie van dit werk bevindt zich in het Frans Hals museum.

Kunstenaar Eric Claus (1936) is een vertegenwoordiger van de hedendaagse klassieke beeldhouwkunst. Vanaf begin jaren 1960 wordt zijn werk op veel plaatsen in de openbare ruimte in Nederland geïnstalleerd en in de jaren 1980 was hij hoogleraar aan de Rijksakademie voor beeldende kunsten in Amsterdam. Claus is ook medailleur en heeft diverse munten en penningen ontworpen.

Steekspel op 't Haarlems Sant

Eric Claus (1936 - ),
1965