Hulde aan Frans Hals en Lieven de Key

Roger Raveel

Betonnen palen vormen een terugkerend thema in het werk van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Roger Raveel (1921). Hij maakte in 1969 al een eerste versie van dit kunstwerk; de spiegelpalen die hij plaatste voor de entree van de Vishal, tijdens een grote expositie van zijn werk. De palen op de Grote Markt maakte Raveel in opdracht van de Antwerpen-Haarlem beeldenmanifestatie, waarbij hij het verzoek kreeg een kunstwerk te maken dat de aandacht zou vestigen op de oude Vlaamse architectuur rond de Grote Markt.

De felgekleurde palen reageren in omgekeerd perspectief op de schoorstenen van Lieven de Keys rechteraanbouw van het stadhuis. De spiegelende middelste delen van de palen zorgen ervoor dat de omgeving een deel wordt van het werk en dat het lijkt alsof de bovenste delen van de palen zweven. De palen zijn op het moment gevestigd in het Reinaldapark en zijn zo gepositioneerd dat ze in lijn staan met hun oorspronkelijke standplaats.

Raveels stijl kenmerkt zich door felle kleuren en tegenstellingen tussen het abstracte en het concrete. Hij probeert met zijn werk de omgeving schilderkundig aan te tasten en zo de toeschouwer de werkelijkheid te laten herontdekken. Raveel kreeg zijn eerste opleiding van de Vlaamse expressionist Hubert Malfait en volgde hiernaast de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Zelf noemt hij de Italiaanse Vroeg-Renaissancist Giotto als zijn eerste mentor. Raveel gaf in de jaren 1960 les aan de Academie van Deinze en werd in 1995 verheven als ridder. Sinds 1999 heeft hij een eigen museum in zijn geboortedorp Machelen.

Hulde aan Frans Hals en Lieven de Key

Roger Raveel