Beteugeling van het Verkeer

Pieter d'Hont, 1963

De woningstichting ‘Patrimonium’ wilde in 1960 bij de destijds nieuwe bebouwing aan de Delftlaan een aantal kunstobjecten plaatsen. Uiteindelijk werd er echter besloten om de beschikbare gelden te gebruiken om op de groenstrook aan de Delftlaan een enkel fors beeld te plaatsen in plaats van meerdere kleine architectonische toevoegingen. De beeldhouwer Pieter d’Hont (1917-1997) werd voorgesteld als kunstenaar en aanvaardde de opdracht. In 1963 wordt het beeld officieel onthuld en in ontvangst genomen door burgemeester Cremers.

De titel van het werk komt duidelijk naar voren in het ontwerp. Het beeld toont een rennende stier met daarop twee mannen die het dier proberen te beteugelen. Het werk is vlak naast een snelweg geplaatst en refereert dus duidelijk ook aan de omgeving waarin het geplaatst is en het contrast tussen de woonwijk en de verkeersader daarnaast.

Pieter d'Hont was een leerling van de beroemde kunstenaar professor Jan Bronner en dit is te zien in zijn werk. D'Honts werk is door heel Nederland in de openbare ruimte te vinden en hij was de officieuze stadsbeeldhouwer van Utrecht, waar hij vooral bekendheid verwief om het beeldje van Anne Frank voor de Janskerk aldaar. 

Beteugeling van het Verkeer

Pieter d'Hont,
1963