De Verzoening

Tony Andreas (1944 - ), 1993

In de Stadskweektuin ligt de ruïne van het voormalige Huis Ter Kleef. Het Huis was tijdens het beleg van Haarlem het hoofdkwartier van de Spanjaarden. Na het beleg besloten zij het Huis op te blazen om zo te voorkomen dat de Geuzen het Huis Ter Kleef als uitvalsbasis zouden gebruiken in hun poging de stad Haarlem te heroveren op de Spanjaarden.


Tussen 1910 en 1912 heeft de tuinarchitect Leonard Springer de Stadskweektuin aangelegd, waar vele soorten inheemse en exotische planten en bomen groeien. Ter gelegenheid van nieuwbouw op het terrein heeft de Gemeente Haarlem de kunstenaar Tony Andreas opdracht gegeven om het voorterrein vorm te geven. Andreas maakte een kruisvorm waarin twee kubussen zich aan elkaar spiegelen, net als twee bollen. Met deze verbinding van gelijke en tegengestelde vormen toont Andreas de verzoening tussen oud- en nieuwbouw en tussen historie en heden. Het werk komt goed tot zijn recht op het gras met een klassieke tuinomgeving.


Tony Andreas (1944) is een Nederlandse beeldhouwer. Andreas was aangesloten bij de Nederlandse Kring van Beeldhouwers van 1975-1981. Hij doceerde aan de Rietveld Academie. Naast kunstwerken in de openbare ruimte in Zoetermeer en Houten bevindt zich ook een werk van Andreas in de beeldentuin van het Museum Kröller-Müller.

De Verzoening

Tony Andreas (1944 - ),
1993