Hildebrand

Jan Bronner, 1968

Dit beeld van Jan Bronner is een afgietsel van één van Bronners voorstudies voor het Hildebrandmonument in de Haarlemmerhout. Het Hildebrandmonument is gemaakt ter ere van de honderdste geboortedag van de schrijver Nicolaas Beets, die werkte onder het pseudoniem Hildebrand.

De kunstenaar Jan Bronner (1881-1972) groeide op in Haarlem en studeerde vanaf 1907 aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Jan Bronner werd sterk geïnspireerd door Auguste Rodin, die hij de vader van de Europese Beeldhouwkunst beschouwde, en door Louis Royer, de 19e-eeuwse beeldhouwer, in Haarlem bekend als de beeldhouwer van Laurens Janszoon Coster op de Grote Markt. Zelf was Jan Bronner een grote inspiratiebron voor vele kunstenaars, waaronder Mari Andriessen, Piet Esser, Pieter d’Hont en vele anderen.

Hildebrand

Jan Bronner,
1968