Sculptuur

Auke de Vries (1937 - ), 1994

Dit speelse beeld is afgestemd op de architecturale omgeving. De Vries’ doel was het betrekken van het element lucht bij de lage, horizontale, naar de grond gerichte architectuur. Het beeld ‘leunt’ als het ware in tegenovergestelde richting van het schuin geplaatste woonblok. De vormen heeft De Vries gekozen om hun verschijning, los van elke symbolische of anekdotische betekenis.
De kunstenaar Auke de Vries was aanvankelijk werkzaam als schilder en graficus, maar maakte vanaf de jaren zeventig ook metalen sculpturen. Zijn beelden zijn lichte, abstracte constructies van veelal geometrische figuren. De Vries laat zijn beelden aansluiten bij de architectuur ter plekke.

Sculptuur

Auke de Vries (1937 - ),
1994