Lichtlijn

Gerard Hali, 1991

 De Lichtlijn is een rij snelwegverlichtingen, aangebracht bij de Pal Maleterweg in de Zuiderpolder. Normaliter worden er losstaande armaturen binnen de bebouwde kom geplaatst. Conform de wens van de architecten het straatmeubilair te minimaliseren, heeft Gerard Hali (Amsterdam, 1956) met tl-buizen een stippel-licht-lijn gevormd. Naarmate de straat breder wordt hangt de lichtlijn hoger en zo ontstaat er een boogvorm. Dit is ook functioneel: een hogere lichtbron heeft een groter bereik. Artistiek beoogde Hali met de boog een nagalm in de lucht te creeren van de kromming van Van Herks gebouw.

Lichtlijn

Gerard Hali,
1991