Krachttoer

Jan Hendrik van Borssum-Buisman (1919 - 2012), 1919

Bij de bouw van de huidige HEAO vroeg de gemeente de Haarlemse beeldhouwer Jan van Borssum Buisman een kunstwerk te maken voor de binnenplaats. Toen de opdracht werd gegeven was er sprake van de bouw van een lagere school en Van Borssum Buisman maakte dan ook zijn afgietsel met het idee dat het onderwerp van de twee stoeiende kinderen, de jonge leerlingen zou aanspreken.
Jan van Borssum Buisman, zoon van Hendrik van Borssum Buisman, kwam al op jonge jaren in contact met kunst aangezien hij opgroeide in het Fundatiehuis en zijn vader vanaf 1913 conservator was van het Teylersmuseum. Na de Tweede Wereldoorlog ging de verzetsman Van Borssum Buisman als beeldhouwer naar de Academie des Beaux-Arts in Parijs. Vanaf 1952 keerde hij terug naar het Fundatiehuis waar hij tot aan zijn pensioen kastelein was en zo met veel vreugde het beheer van het huis voor zijn rekening nam. Vanaf 1972 was hij ook adjunct-conservator kunstverzamelingen en waarnemend conservator van het Teylersmuseum.

Krachttoer

Jan Hendrik van Borssum-Buisman (1919 - 2012),
1919