De Troelstranaald

Hendrik Albertus van den Eijnde (1869 - 1939), 1920

In 1920 bouwden drie woningbouwverenigingen een complex arbeiderswoningen aan de Kastanjestraat, waarvan het centrale punt het Kastanjeplein vormt. ‘De Troelstranaald’ staat aan de noordkant van het plein, waar in het midden een rechthoekige vijver was die in de jaren zestig werd gedempt. De Kolom is gemaakt van bakstenen met in de top vier gebeeldhouwde sculpturen die voorstellen: het spel, de arbeid, de geestelijke ontwikkeling en het idealisme.


De Haarlemse kunstenaar Van der Eijnde gaf leiding aan het beeldhouwersatelier dat verantwoordelijk was voor de beeldenversiering van het Scheepvaarthuis in Amsterdam dat in 1916 werd voltooid. Het atelier gaf een grote impuls aan de opleving van de steenbeeldhouwkunst en loopt parallel met de bloeitijd van de Amsterdamse School.

De Troelstranaald

Hendrik Albertus van den Eijnde (1869 - 1939),
1920