Femme Assise

Jan Meefout, 1988

Deze dame zit kalm voor zich uit te kijken op een bankje bij het bejaardentehuis De Blinkert. In 1984 werd de beeldhouwer Jan Meefout (1915-1993) gevraagd om een schetsopdracht voor een beeld te maken, maar nadat hij deze aanvaard had, werd hij ernstig ziek. Uiteindelijk bleek het voor de kunstenaar niet meer mogelijk een beeld uit steen te houwen. Er werd gekeken of Meefout een andere invulling aan zijn opdracht zou kunnen geven. De bewoners van de Blinkert waren zeer gecharmeerd van het werk ‘Femme Assise’, dat in brons gegoten zou kunnen worden. Na een proefplaatsing was eenieder overtuigd en in 1988 werd het beeld officieel onthuld door de toenmalige wethouder van Cultuur. Het beeld is zo geplaatst, dat het als het ware met de bewoners in de tuin zit.

Jan Meefout kreeg onder andere bij professor Jan Bronner aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam zijn opleiding. Een groot deel van zijn leven was Meefout werkzaam als docent beeldhouwkunst aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam. Meefout's favoriete onderwerp was de vrouw (vooral zijn eigen vrouw Irmgard), en verbeeldde deze in ronde, mollige vormen met enigszins gedrongen lichamen. De beelden neigen naar abstractie, maar zijn altijd herkenbaar figuratief.

 

 

Femme Assise

Jan Meefout,
1988