Borstbeeld Ripperda

Jolanda Prinsen, 1993

In 1984 bestond de Ripperda-kazerne in Haarlem 100 jaar en speciaal voor deze gelegenheid werd er opdracht gegeven voor een borstbeeld van de Haarlemse gouverneur Wigbolt Ripperda. Jolanda Prinsen kreeg de opdracht en vervaardigde deze buste die momenteel geplaatst is in het Ripperdapark. Wigbolt Ripperda maakt in 1566 als overtuigd protestant deel uit van de Nederlandse Beeldenstorm. Later sloot hij zich aan bij de geuzen en kwam zo terecht in Haarlem, waar hij al snel werd aangesteld als gouverneur van de stad.

Bij gebrek aan een portret van Ripperda besloot Prinsen haar beeld te baseren op Simon den Hartog, destijds directeur van de Rietveld Academie, vanwege zijn ‘[…] strenge maar rechtvaardige blik’.

Met het opschrift ‘Wigbolt Ripperda 1535-1573 cloeck en moedigh’ herinnert het beeld ons ook vandaag nog aan deze dappere verdediger van Haarlem.

Borstbeeld Ripperda

Jolanda Prinsen,
1993