Bol

Jan Jacobs Mulder, 1976

Nadat het beeld ‘Eva’ van Johan Limpers uit het Kenaupark was verplaatst, bleven de bewoners met een nogal leeg gevoel achter. Om dit culturele gat te vullen schreven de bewoners aan de gemeente met de vraag om een nieuw beeld te plaatsen. Drie jaar later was het ontwerp van Jan Mulder gereed en na een proefopstelling werd het beeld geaccepteerd en definitief geplaatst.

Het vervangende beeld is een harmonische en organische koperen bol geworden, met spleten en vouwen, die de universele vorm van het beeld doorbreken en het beeld een ritmisch en dynamisch karakter geven. De bol bezit een zekere monumentaliteit maar wordt door deze ‘beschadigingen’ kwetsbaar en menselijk gemaakt. Jan Mulder was aanvankelijk schilder, maar vanaf 1970 concentreert hij zich op ruimtelijk werk. Hij houdt zich in zijn oeuvre bezig met de relatie tussen werk en de openbare ruimte, iets dat mooi naar voren komt in de koperen parkbol.

Bol

Jan Jacobs Mulder,
1976