Uitnodiging debat kunst en de publieke ruimte

Jason deCaires Taylor, The Molinere Underwater Sculptures Park, 2006.

Jason deCaires Taylor, The Molinere Underwater Sculptures Park, 2006.

Wij nodigen u graag uit voor een stadsdebat over kunst en de publieke ruimte, dat in samenwerking met de afdeling Cultuur van de Gemeente Haarlem zal plaatsvinden bij 37PK.

Afgelopen kerst presenteerde Piet Zaanswijk een kunstwerk in de Stadskunstkamer dat bij omwonenden ongemakkelijke gevoelens opriep. Met als gevolg zelfs een verzoek aan de gemeente tot verwijdering van het werk. Het is de vraag hoe wenselijk het is om een overheid te hebben die kunst recenseert. Tegelijkertijd lijkt er behoefte te zijn aan een afscherming, om niet alles in de openbare ruimte te hoeven zien. Kunst is niet dienstbaar en daarmee is de kunstenaar vrij om in zijn werk kritiek te uitten en het onbespreekbare bespreekbaar te maken. De vraag is hoe de lokale overheid, die wel verschillende belangen in acht moet nemen, hier op een goede manier mee om kan gaan. Breder zal gediscussieerd worden over de rol van kunst in onze hedendaagse maatschappij.

De centrale vragen zijn: Wat is de rol van kunst in onze samenleving? Hoe dient de overheid zich tot kunst te verhouden? Hoe om te gaan met de vrijheid van kunst? Hoe actueel is Thorbecke nog, die stelde dat de overheid geen oordelaar is van kunst? In bredere zin zullen wij ingaan op de rol van kunst in onze hedendaagse maatschappij.

Het panel zal bestaan uit:

Jur Botter
Wethouder Cultuur

Hans Looijen, directeur Het Dolhuys
Het Dolhuys, museum van de geest, streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen die in Nederland afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in heden als verleden. http://www.hetdolhuys.nl/

Jantine Wijnja
Jantine Wijnja (1980) is kunstenaar en schrijver. In 2014 verbleef ze drie maand als kunstenaar in psychiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve (Altrecht GGZ) en maakte er samen met bewoners het boek ‘Reisgids Den Dolder’ over het mentale landschap van de instelling. Jantines werk gaat over mensen, ze zoekt naar de verborgen verhalen. www.jantinewijnja.nl

Paul Vendel
Paul Vendel (1969) is beeldend kunstenaar. Hij maakt voornamelijk werk in de openbare ruimte. Vendel reageert met zijn werk altijd op een specifieke plaats of situatie. Toch is de plaats voor hem ook een alibi, een brug tussen hem en de buitenwereld. Vendel: ‘De functie van de kunst is het hooghouden van het individu’. www.paulvendel.nl

Moderator: Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag
Stroom is een kunstorganisatie met veel ervaring en programma op het gebied van kunst in de openbare ruimte in Den Haag. ‘Kunst heeft het vermogen om het ongewone in het gewone te laten zien, om de blik op de wereld te kantelen, gelaagdheid van de realiteit zichtbaar te maken, kortom: de vanzelfsprekendheid van de waarneming te ondermijnen. Kunst is hiermee een essentieel instrument voor de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn van de burger.’  http://www.stroom.nl/

Datum: 14 februari 19.00 tot 21.00 uur Locatie: 37PK, Platform voor Kunsten / Groot Heiligland 37 / 2011 EP Haarlem / 023-551 84 32 / www.37pk.nl

Deelname: gratis toegang, graag van tevoren aanmelden via het facebookevenement of via tsterman@37pk.nl.

Wij hopen u te zien bij 37PK!

Plaats een reactie