Nieuwe kunstopdrachten

 

Nieuwe kunstopdrachten spelen een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit van de collectie KiOR van Haarlem. Met nieuwe kunstopdrachten wordt een uitspraak gedaan over de ruimtelijke kwaliteit en wordt de positie en de betekenis van kunst in de openbare ruimte ter discussie gesteld.

Wanneer is iets kunst in de openbare ruimte? Het beleid is er op gericht om kunst te integreren in het straatbeeld van Haarlem. Niet alleen objecten krijgen een kans, maar ook worden kunstenaars betrokken bij renovatie van flatgebouwen, pleinen, straten, scholen…

37PK, Platform voor Kunsten, is de uitvoerende partner bij realisatie van nieuwe opdrachten. Deze organisatie beschikt over de benodigde organisatorische en inhoudelijke deskundigheid. De kunstinhoud is op die manier goed geborgd. Nieuwe kunstopdrachten worden gepubliceerd op deze website en via een openbare inschrijving gegund. De binnengekomen schetsontwerpen, inclusief plaatsing- en onderhoudsplan worden beoordeeld door de nog aan te stellen adviescommissie nieuwe Kunstopdrachten die onder 37PK valt.