Voet van Mercurius

Raymond Spierings, 1997

Het beeld ‘Voet van Mercurius’ siert sinds 1997 het dak van het brugwachtershuisje bij de Gravenstenenbrug, waar destijds het Kleinste Museum van Nederland gevestigd was. Mercurius, bij de Grieken bekend als Hermes, is in de Romeinse mythologie de boodschapper van de goden en hij werd ook geëerd als handelsgod. Mercurius draagt gouden gevleugelde sandalen, genaamd talaria. De gigantische voet op het dak van dit kleine museum was bedoeld als knipoog naar het beeld op het dak van het Teylers museum aan de overkant. Daar is een allegorische voorstelling te zien van Wetenschap en Kunst door Faam bekroond. Tegenwoordig is het brugwachtershuisje een doucheruimte voor binnenvaart en plezierschippers.

Voet van Mercurius

Raymond Spierings,
1997