Eva

Johan Limpers, 1976

De beeldhouwer Johan Limpers uit Heemstede vond op tragische wijze zijn dood, toen hij op 28 jarige leeftijd in de Grote Houtstraat geëxecuteerd werd tijdens de tweede wereld oorlog. Zijn in 1939 gemaakte bronzen beeld ‘Eva’ werd in 1947 geplaatst in het Kenaupark te Haarlem. Daar heeft het ranke beeldje 20 jaar gestaan, tot ze begin mei 1967 gevonden werd in de bosjes naast haar sokkel.

Na een discussie van een aantal jaren over de juiste locatie, verhuisde Eva in 1976 naar het hofje van Oorschot aan de Kruisstraat. Het hofje bood het beeldje een omsloten en meer intieme ruimte, zonder dat ze uit het zicht van het publiek bleef, een wens die de kunstenaar al bij creatie bleek te hebben.

Helaas was haar het geluk van deze nieuwe verblijfplaats niet lang geschonken, want in de nacht van 30 november 1987 werd zij wederom van haar sokkel getrokken, maar deze keer helaas niet teruggevonden. Met behulp van de weduwe van de kunstenaar en een nog bestaande replica werd het beeld opnieuw gemaakt en geplaatst in het Hofje van Oorschot, nu hopelijk voor altijd.

Eva

Johan Limpers,
1976