Interview Hanneke Veenhof- Wiesman

handgeschreven overzicht van Wiesman van zijn monumentale werk (foto: archiefstuk handgeschreven overzicht door Hans Wiesman van zijn monumentale kunst)

In het ABC Architectuurcentrum en Museum Haarlem vindt op dit moment een tentoonstelling plaats over het oeuvre van kunstenaar Hans Wiesman. Voor die gelegenheid spreekt Haarlemsbeeld met een van de erven van de kunstenaar, zijn nicht Hanneke Veenhof-Wiesman.

Wat gaf u het besef dat uw oom kunstenaar was en wist u wat dat inhield?

Ik ken mijn oom als een toegewijd kunstenaar en ook als een bescheiden man. Hij woonde alleen en leefde voor de kunst. Bij familiegelegenheden bracht hij soms een kunstwerk mee als geschenk. Zo heeft de familie kunst van hem verzameld. Hij maakte aan het begin ook portretten in opdracht. Daarna deed hij dat minder omdat hij zich liever toelegde op zijn vrije werk. Als kind sta je niet zo stil bij het beroep kunstenaar en dat het eigenlijk heel bijzonder is dat iemand zijn leven geeft aan de kunst. Pas later kwam dat besef.

Wat bracht u ertoe om zijn kunstwerken onder de aandacht te brengen?

Na het overlijden van mijn oom had ik een jong gezin en een druk bestaan. We waren toen nog niet in de gelegenheid om ons te verdiepen in de collectie die hij had nagelaten. Aanleiding om er echt iets mee te doen kwam pas later door de teloorgang van gebouwen uit de wederopbouw tijd.

In 2007 tijdens het boodschappen doen sprak de weduwe van architect Nico Andriessen mij aan: “Ze gaan de LTS slopen. Wij moeten actie voeren. Je moet meehelpen”. Samen hebben de erven van Andriessen en Hans Wiesman vervolgens actie ondernomen en de politiek benaderd om de voormalige LTS en de daarin aanwezig kunst van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar te behouden. We hebben er toen op aangedrongen om een onderzoek te laten doen naar de culturele waarde van de kunstwerken. Rutger Morelissen, onderzoeker bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft toen een rapport geschreven waarin duidelijk omschreven staat wat de waarde is van de zogenaamde ‘Wederopbouwkunst’, een term die verwijst naar de periode van totstandkoming. Wij hadden gedeeltelijk succes. De kunst is allemaal bewaard gebleven. Een gedeelte van de school helaas niet.

Niet veel later fietste mijn man toevallig langs de Oude Weg langs het Arbo Unie gebouw en tot zijn schrik zag hij dat een kunstwerk van Hans Wiesman werd afgebroken. Toen zijn we weer de barricade opgegaan. Uiteindelijk heeft de politiek en met name de toenmalige wethouder Chris van Velzen er voor gezorgd dat het beton reliëf uit het gebouw genomen is en bewaard is gebleven.

Toen kwam het besef dat om het werk voor de toekomst te behouden het van belang is zijn werk en de waarde er van in kaart te brengen. En ja hoe begin je daarmee? Het rapport was een aardig startpunt. Toen zijn we begonnen met het inventariseren van alle kunstwerken, de schilderijen en het monumentale werk in de openbare ruimte. Het heeft een aantal jaar in beslag genomen om een inventarisatie te maken en het te documenteren. De tentoonstelling die nu nog te zien is, is de kroon op die onderzoeksperiode.

Wat heeft u vernomen over de waarde van de kunstwerken?

Ik wist dat Hans Wiesman bevriend was met Karel Appel, Constant en Corneille, studiegenoten aan de Rijksacademie in Amsterdam. Deze kunstenaarsgroep, later beroemd geworden als oprichters van de Cobra beweging, waren niet alleen bekenden van Wiesman, hij stond zelf aan de wieg van de Cobrabeweging. Hij leerde Asger Jorn kennen en samen met Constant Nieuwenhuys bezocht hij in 1946 Parijs. Zijn werk is daarom verwant aan de geest van die beweging. Wiesman vervolgde uiteindelijk zijn eigen artistieke weg en zijn bescheidenheid maakte dat hij minder bekend is dan zijn voormalige studiegenoten. De artistieke waarde van zijn werk spreekt echter voor zich. De inventarisatie van de kunstwerken is nu ook te zien op de website www.erfgoedhanswiesman.nl

Juist door het werk zichtbaar te maken wil ik er voor zorgen dat zijn werk de erkenning krijgt die het verdient. Daar blijf ik mij voor inzetten.

Heeft u al plannen voor een vervolgstap?

Ik richt me vooral op het vervolmaken van de inventarisatie van zijn werk. Het gebeurt nog steeds dat ik een nieuw werk ontdek of informatie over een werk toegestuurd krijg. Daarnaast zoek ik naar mogelijkheden om zijn werk te laten zien. Deze tentoonstelling is in ieder geval al een groot succes! Ik ben blij met het resultaat!

Dank voor het interview

De tentoonstelling is nog te zien in het ABC architectuurcentrum tot 28 maart en in het Museum Haarlem tot 12 juni. Op woensdag 23 maart geeft Annelien Kers in het ABC architectuurcentrum een lezing over het werk van Wiesman. http://www.architectuurhaarlem.nl/activiteiten

Voor meer informatie over de tentoonstellingen in Haarlem:

http://www.museumhaarlem.nl/tentoonstellingen/verwacht-het-hele-leven-is-een-beetje-carnaval.html

http://www.architectuurhaarlem.nl/node/1188

 

 

 

Plaats een reactie